Mixer Flex (Tall Nippel) M/F

ITEM DESCRIPTION
LFT2477 Mixer Flex 3/8” Tall Nippel 20 cm
LFT2478 Mixer Flex 3/8” Tall Nippel 30 cm
LFT2479 Mixer Flex 3/8” Tall Nippel 40 cm
LFT2480 Mixer Flex 3/8” Tall Nippel 50 cm
LFT2481 Mixer Flex 3/8” Tall Nippel 60 cm
LFT2482 Mixer Flex 3/8” Tall Nippel 70 cm
LFT2483 Mixer Flex 3/8” Tall Nippel 90 cm
LFT2484 Mixer Flex 1/2” Tall Nippel 10 cm
LFT2485 Mixer Flex 1/2” Tall Nippel 20 cm
LFT2486  Mixer Flex 1/2” Tall Nippel 30 cm
LFT2487  Mixer Flex 1/2” Tall Nippel 40 cm
LFT2488  Mixer Flex 1/2” Tall Nippel 50 cm
LFT2489  Mixer Flex 1/2” Tall Nippel 60 cm
LFT2490  Mixer Flex 1/2” Tall Nippel 70 cm
LFT2491  Mixer Flex 1/2” Tall Nippel 90 cm